Лаборатория ДАК-дент е създадена през 2000г. от Красимир и Александър Стоянови, но всъщност историята на лабораторията започва да се гради много преди това.

  • През 1968г. Красимир Стоянов прави първите си крачки в зъботехниката. Той посещава редица курсове в чужбина и усъвършенствайки своите умения, става един от първите керамици в България.
  • Предавайки знанията си на Александър, който поема професията и израства като отличен и ценен професионалист, Красимир Стоянов продължава да трупа знания и умения в областта на морфологията и естетиката в зъбопротезирането. Така естествено дейността на лабораторията се разширява и излиза извън пределите на град Варна.
  • През 2005г. към лабораторията се присъединява Нина Стоянова, която допълва основния екип със своята отдаденост  и любов към професията.
  • През 2015г. лабораторията се дигитализира  и така разширява продуктовата си гама.
  • Денталните техници от ДАК-дент днес работят с  едни от най-известните имена в областта на стоматологията  от различни краища на България.

Взаимодействието между зъболекар и зъботехник е ключът към успеха на естетичното лечение. Затова и специалистите от ДАК-дент постигат високо качество на работата си чрез постоянно повишаване на знанията и уменията си, както и в постоянна колаборация с денталните лекари, следвайки техните изисквания и насоки.

 

© 2020 Дак-дент Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev