Предвидимата здравина и постижима естетика направиха металокерамичните реставрации популярни през последните 50 години в денталната практика. Всъщност поради подобренията в материалите и нарастващото търсене на естетични и безметални реставрации, използването на изцяло керамични реставрации нараства. В момента има множество изцяло керамични системи, налични за много клинични приложения като фасети, корони с частично покритие, корони и фиксирани частични протези. Поради близките им оптични характеристики с естествените зъби керамичните конструкции позволяват на денталните специалисти да изработват високо естетични единични и частични възстановявания, приложими както във фронталната, така и в дисталната част на зъбната редица.

Успешното клинично приложение

На изцяло керамични материали зависи от способността на прилагащите ги специалисти да изберат както подходящия материал, така и протокола за циментиране, така че да отговарят на нуждите и очакванията на пациента.

Изборът на конкретна керамична система трябва да се основава на физически свойства като якост, устойчивост на счупване , износване и дългосрочни клинични резултати, както и очакваните естетични свойства. Следователно зъболекарят  трябва да е достатъчно наясно с тези материали и системи, за да може заедно с пациента да планира най-подходящото възстановяване и възможност тази конструкция да се поддържа във времето.

Керамични материали, използвани в стоматологията

Подобренията в изцяло керамичните системи доведоха до възстановявания, които са здрави и много естетични.

Литиево-дисиликатна керамика

На пазара през последните години навлезе литиево-дисиликатна керамика. Изработените с този материал реставрации обикновено са монолитни, но могат да бъдат направени и като реставрации, наслоени с порцелан. Те са естетически приятни и могат да бъдат оцветени за постигане на по-добър естетичен резултат. Тази система позволява компютърно подпомогнато проектиране и производство (CAD / CAM) чрез фрезоване на реставрациите от керамични блокове.

Вторият начин за използване на литиев дисиликат е чрез пресовата технология в лабораторията. Якостта на огъване на този материал варира от 360 MPa до 500 MPa. Поради своята висока якост, литиевият дисиликат може да се използва за инкрустации, 3/4 корони и корони с пълно покритие и мостове с кратък обхват в предната и премоларната области.

Керамика на базата на цирконий

Керамичните възстановявания на основата на цирконий се изработват с помощта на CAD / CAM технология. Те могат да бъдат изработени като монолитни възстановявания, използвани за задни коронки, така и за възстановявания във фронталната област с покривен порцелан.

Якостта на огъване за този материал варира от 600 МРа до 1200 МРа. Тези възстановявания изискват минимална подготовка и осигуряват сравнително добър естетически резултат. Коронките, изработени от цирконий, са много здрави. По-често срещано е използването на циркониеви покрития за коронки и подконструкции за неподвижни частични протези с облицовъчен порцелан, поставен върху външната повърхност, подобно на металокерамични възстановявания. Те могат да се използват за предни и задни корони и мостове.

Избор на най-добрия вариант за възстановяване

Ако пациентът прояви интерес към високоестетични или „безметални“ възстановявания, ролята на лекуващия стоматолог и специалистите, изработващи реставрациите, е да оценят критично показанията и / или ограниченията на изцяло керамичните опции. Редно е  да се обмислят фактори като наличието на парафункционални навици, цвета на подлежащата структура на зъбите и полупрозрачността на съседните зъби.

Така например, ако е възможно да се запази част от здравата структура на зъбите, може да е подходяща свързана литиево-дисиликатна инкрустация или покритие. Тези възстановявания могат да бъдат за предпочитане пред голям, многоповърхностен заден композит.

В предната област има повече възможности за изцяло керамични възстановявания. Повечето пациенти са подходящи за литиево-дисиликатни или циркониеви корони или фасети. Отново, ако пациентът показва парафункционално износване или ограничено възстановително пространство, металокерамичната реставрация може да бъде най-добрият вариант. Поради високата си прозрачност, литиево-дисиликатни коронки могат да предложат най-добрия контрол на естетиката и максимално съвпадение със съществуващите естествени зъби.

Обратно, ако основната структура на зъба на пациента е тъмно оцветена (например оцветяване с тетрациклин или предишно ендодонтско лечение), цирконий или металокерамична коронка трябва да се препоръчват, защото техните непрозрачни покрития маскират тъмната структура на зъба.

© 2020 Дак-дент Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev