Красива уверена усмивка е желана от всеки. Добрият резултат при това е търсен не само от пациента, но и от стоматолога. Затова поставянето на висококачествени и добре проектирани временни коронки е от съществено значение при лечението на вашите зъби. Те позволяват на зъболекаря да поддържа стабилност по време на лечението на по-сложни случаи и осигуряват времето, необходимо за извършване на отделни процедури и множество етапи.

Временните конструкции позволяват бързо възстановяване на липсващите зъбни тъкани, премахване на функционалния и естетически дискомфорт по време на лечението, което е важно не само за благосъстоянието на пациента, но и за по-нататъшната работа на лекаря.

За постигане на оптимален естетичен резултат на денталното лечение, трябва да създадем подходящ дизайн на усмивката.

Затова е изключително важно първо правилно да се диагностицират пропорциите на зъбите преди да започне процедурата по възстановяване на зъба.

Когато пациентът желае да постигне така желаната усмивка, но е скептичен да предприеме процедурата за лечение, тъй като не е в състояние да визуализира резултата от лечението си, може да използва инструмента за

цифрово проектиране на усмивка (DSD).

Концепцията DSD има за цел да помогне на лекаря, като подобри естетическата визуализация, като даде представа за възможното решение. Дигиталният дизайн на усмивката е цифров режим, който ни помага да създадем и проектираме новия дизайн на усмивката, като постигнем симулация и предварителна визуализация на крайния резултат от предложеното лечение. Дизайн, създаден дигитално, включва участие на пациентите в процеса на проектиране на техния дизайн, което води до персонализиране на дизайна на усмивката според индивидуалните нужди и желания.

Техниката DSD се извършва от цифрово оборудване, което вече е преобладаващо в съвременната дентална практика. Точната фотографска документация е от съществено значение, тъй като пълният анализ на лицето и зъбите почива на предварителни снимки, върху които са формулирани промени и дизайн.

Качеството на материала за временните коронки

също е от съществено значение при лечението. Ако се предприеме лечение на сложен случай без възможността да се осигурят висококачествени временни коронки, лечението може да излезе извън контрол, да стане силно стресиращо и в крайна сметка да доведе до преждевременен провал на окончателните възстановявания.

През последните години дигитализацията продължава да навлиза в стоматологията, като

3D принтерите

дават възможност за ефективен работен процес за зъболекари и техници. Използването им води до по-точни крайни резултати и възможност за отпечатване на сложни дизайни, представящи цялостно решение, което осигурява надеждни, доказани резултати.

 

Принтерите, използвани в стоматологията, са с изключителна точност, висока производителност и гладка повърхностна повърхност. Най-добрите от тях доставят плътно прилепнали коронки,  здрави протези и ортодонтски модели с гладка повърхност, което води до отлични резултати за пациента.

CAD / CAM  технологията все повече се прилага и в стоматологията.

Тя продължава да се и усъвършенства в областта на денталната медицина, създавайки си репутация като незаменим инструмент в дигиталната ера.

Какво се случва при използване на CAD / CAM  технологията

  • Събиране на данни – представлява цифровизиране на клинични данни, последвано от етап на обработка. Това може да се направи директно в устата с помощта на интраорална камера или чрез сканиране на гипсови форми или отпечатъци.
  • CAD (компютърно подпомаган дизайн) е процесът на създаване на виртуални обекти с помощта на графично представяне.
  • CAM (компютърно подпомагано производство) е процесът на изработване на предмети; трансформиране на виртуален обект (създаден от CAD) в материален обект.
  • NCMT (Машини с цифрово управление) това е четвъртият и последен компонент в стоматологичната верига CAD / CAM и отговаря за производството. Това е програмируем машинен инструмент, снабден с цифрово управление.

Овладяването на временните възстановявания намалява стреса, подобрява резултатите от лечението и позволява лечение на по-сложни случаи. Добрата стоматология отнема време, а временните възстановявания са ключът към осигуряването на достатъчно време за отделни процедури и цялостно лечение. Добре изработените временни  конструкции ще променят "времето" от това да са вечен враг на зъболекарите в полезен съюзник.

© 2020 Дак-дент Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev